1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS CALLCENTER
  3. Cấu hình hệ thống
  4. Cấu hình thương hiệu

Cấu hình thương hiệu

Cho phép cấu hình hệ thống theo từng thương hiệu (Chỉ có tài khoản Admin có quyền truy cập)

Bước 1: Chọn thương hiệu:

Bước 2: Lựa chọn các thông số muốn cấu hình:

1. Cấu trúc menu nhà hàng:

Cho phép lựa chọn cách hiển thị thực đơn khi Tổng đài viên tạo đơn hàng.

1.1 Cấu trúc menu nhà hàng giống nhau:

– Nếu tất cả các cửa hàng thuộc thương hiệu của bạn có chung một Menu (Các món ăn giống nhau có chung một mã món, giá bán). Bạn nên lựa chọn “Cấu trúc menu nhà hàng giống nhau”.
– Khi chọn option này, bạn chỉ cần làm nội dung món ăn tại menu đặt món trên trang CRM – Nhà Hàng Món Ăn (Add món ăn kèm vào món chính, chỉnh sửa món không cho phép bán online, sắp xếp lại thứ tự món…) duy nhất tại nhà hàng đại diện mà bạn chọn ở bước tiếp theo. Khi đó, menu đặt đơn sẽ hiển thị theo menu của nhà hàng đại diện.
(Lưu ý : Khi đặt đơn, sẽ không thể chọn sang menu của nhà hàng khác)

1.2 Cấu trúc menu nhà hàng khác nhau :

– Trái lại, nếu mỗi nhà hàng thuộc thương hiệu của bạn sử dụng một Menu khác nhau (khác nhau về giá bán hoặc mã món không đồng nhất). Bạn cần lựa chọn “Cấu trúc menu nhà hàng khác nhau”. Tại màn đặt đơn hàng, tổng đài viên có thể thay đổi Menu đặt đơn tùy theo cửa hàng nhận đơn.
– Khi đó, bạn cần phải làm nội dung món ăn tại menu đặt món cho từng cửa hàng. Bước tiếp theo, nhà hàng đại diện mà bạn chọn sẽ là nhà hàng ưu tiên được hiển thị menu tại màn đặt đơn.

     2. Cài đặt đơn hàng :

2.1 Cấu hình cho phép nhân viên thu ngân có quyền chỉnh sửa đơn hàng từ CallCenter chuyển về máy bán hàng hay không.

a. Cho phép POS sửa đơn : Khi đơn hàng chuyển xuống máy POS bán hàng, nhân viên thu ngân có quyền chỉnh sửa thông tin đơn hàng : Thông tin khách hàng, thêm bớt món, VAT/Phí dịch vụ,… Đối với trường hợp chọn cấu hình này, nếu chỉnh sửa phương thức thanh toán của đơn hàng thì phương thức mới sẽ không được cập nhật lên CallCenter dẫn đến việc sai lệch bảng kê.

 b. Không cho phép POS sửa đơn : Khi đơn hàng chuyển xuống máy POS bán hàng, nhân viên thu ngân không thể chỉnh sửa bất kì thông tin gì của đơn hàng. Chỉ có quyền hủy đơn hoặc in hóa đơn, như vậy sẽ đảm bảo tính chính xác của bảng kê tại CallCenter và báo cáo bán hàng tại máy POS.

2.2. Cấu hình các nguồn đơn hàng được phép truyền thẳng xuống máy bán hàng :

Trong trường hợp bạn bán hàng đa kênh ( Zalo, Facebook, Website …), bạn muốn với một số nguồn khách hàng quen đặt được phép truyền thẳng xuống máy bán hàng để nhân viên thu ngân nhận và trực tiếp xử lý đơn. Hay tất cả các nguồn đơn đó đều được pending trên CallCenter để tổng đài viên xử lý. CallCenter cho phép cấu hình điều đó ở đây:

     3. Cấu hình VAT/ Phí Dịch Vụ: Khi bạn điền giá trị của hai loại phí này, giá trị VAT/ Phí Dịch Vụ sẽ được hiển thị mặc định tại giỏ hàng mỗi khi Tổng đài viên tạo đơn hàng. (Giá trị này có thể chỉnh sửa tại màn tạo đơn)

    4. Thời gian dự kiến giao hàng thành công: Bạn có thể điền giá trị thời gian dự kiến hoàn thành một đơn hàng thuộc thương hiệu của bạn (Chỉ áp dụng với các đơn hàng giao ngay). Từ đó, tổng đài viên có thước đo về thời gian để có thể nhắc nhở các bộ phận liên quan khi đã quá giờ hoặc gần đến giờ dự kiến giao hàng.

     5. Cảnh báo chuyển trạng thái: Bạn có thể điền giá trị cho phép của các trạng thái đơn hàng. Nếu đơn hàng lưu ở trạng thái đó quá thời gian cho phép mà chưa chuyển sang trạng thái tiếp theo, thì trạng thái đơn hàng sẽ đổi màu để cảnh báo.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?