Bước 7: Phí ship, phí dịch vụ, VAT

– Phí ship: Nếu thương hiệu đã set-up phí ship trên hệ thống, khi điền địa chỉ khách hàng phí ship sẽ được tự động tính toán và hiển thị. Ngoài ra, tổng đài viên có thể điền hoặc thay đổi giá trị phí ship tùy theo chính sách của nhà hàng – VAT/Phí dịch […]

Bước 7: Phí ship, phí dịch vụ, VAT Read More »