Cấu hình thương hiệu

Cho phép cấu hình hệ thống theo từng thương hiệu (Chỉ có tài khoản Admin có quyền truy cập) Bước 1: Chọn thương hiệu: Bước 2: Lựa chọn các thông số muốn cấu hình: 1. Cấu trúc menu nhà hàng: Cho phép lựa chọn cách hiển thị thực đơn khi Tổng đài viên tạo đơn …

Cấu hình thương hiệu Read More »