Thống kê đơn hàng

Sau khi chọn thương hiệu và khoảng thời gian, bạn sẽ xem được tổng lượng đơn hàng, số lượng đơn của mỗi trạng thái và tổng tiền của chúng. Thông số quan trọng nhất trong bảng thống kê này là tỉ lệ số lượng đơn hàng hủy/ tổng số đơn, bạn có thể xem chúng […]

Thống kê đơn hàng Read More »