[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

 1. Home
 2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
 3. Hướng dẫn khắc phục POS iAP200
 4. POS iAP200 bị chậm , đơ

POS iAP200 bị chậm , đơ

1. Nguyên nhân thứ 1: do nguồn điện

– Nguyên nhân: do nguồn điện cung cấp cho máy POS không ổn định
– Khắc phục: rút nguồn điện thiết bị , khoảng 15p rồi cắm lại thiết bị

2. Nguyên nhân thứ 2: do full bộ nhớ

– Nguyên nhân: do cài nhiều ứng dụng vào máy POS iAP 200
– Khắc phục: kiểm tra bộ nhớ máy và xóa bớt các ứng dụng không cần thiết

3. Nguyên nhân thứ 3: tắt tính năng động bộ

– Nguyên nhân: do máy POS iAP 200 bật chức năng đồng bộ Google
– Khắc phục: tắt chức năng đồng bộ Google trên máy POS iAP 200
  • Bước 1: Chọn “Cài đặt”

  • Bước 2: Chọn “Cài đặt”

  • Bước 3: Chọn “Sao dữ liệu của tôi”

  • Bước 4: Click chọn và bấm “Ok” để tắt chức năng đồng bộ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?