[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

 1. Home
 2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
 3. Hướng dẫn khắc phục POS Bank
 4. POS Bank bị treo cảm ứng

POS Bank bị treo cảm ứng

* Nguyên nhân: do hệ thống bị xung đột với 1 số config mặc định trên POS bank
* Khắc phục: tắt các chế độ mặc định đang config

– Tắt chế độ Never Sleep

  • Bước 1: Chọn “Cài đặt” (Setting)

  • Bước 2: Chọn “Hiển thị” (Display)

  • Bước 3: Chọn “Thời gian chờ” (Sleep)

  • Bước 4: Chọn “Không bao giờ” (Never Sleep)
Tắt chế độ Screen Lock
  • Bước 1: Chọn “Cài đặt” (Setting)

  • Bước 2: Chọn “Bảo mật” (Security)

  • Bước 3: Chọn “Khóa màn hình”

  • Bước 4: Chọn “Không”

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?