[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục POS B06
  4. POS B06 bị chậm, đơ

POS B06 bị chậm, đơ

1. Nguyên nhân thứ 1: do full bộ nhớ

– Nguyên nhân: do cài nhiều ứng dụng vào máy POS

  • Khắc phục: kiểm tra bộ nhớ máy và xóa bớt các ứng dụng không cần thiết

– Nguyên nhân thứ 2: tắt tính năng đồng bộ

  • Nguyên nhân: do máy B06 bật chức năng đồng bộ Google
  • Khắc phục: tắt chức năng đồng bộ Google trên máy B06

(Xem hướng dẫn như thiết bị iAP200)

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?