[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục két tiền
  4. Két tiền bị giật khi chạm tay

Két tiền bị giật khi chạm tay

  • Nguyên nhân: do nguồn điện cung cấp nối từ máy in hoặc màn hình
  • Khắc phục: Lấy 1 đoạn dây điện nhỏ hoặc dây truyền điện, nối giữa két tiếp xúc với mặt đất
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?