[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục máy in iTP6
  4. In hóa đơn, order ký tự đặc biệt

In hóa đơn, order ký tự đặc biệt

* Tình trạng nhận biết lỗi: Hóa đơn, order in ra ký tự đặc biệt

* Nguyên nhân thứ 1: do cổng kết nối USB chập chồn

– Nguyên nhân: Do đầu USB kết nối giữa máy in với IAP chập chờn
– Cách xử lý: Cố định lại đầu dây kết nối giữa 2 thiết bị
* Nguyên nhân thứ 2: nhận sai cổng USB trong config máy in
– Nguyên nhân: Do đang nhận sai cổng trong config máy in
– Cách xử lý: Scan lại thiết bị máy in
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?