[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. Docs
  3. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  4. Hướng dẫn khắc phục máy in iTP8
  5. Máy in kẹt dao

Máy in kẹt dao

* Nguyên nhân: do máy in bill khi cắt giấy không thu dao vào lại được

– Khắc phục: bật nắp máy in và xoay bánh răng theo chiều kim đồng hồ thu dao vào

    • Bước 1: Tháo nắp máy in

    • Bước 2: Xoay bánh răng màu trắng theo chiều kim đồng hồ để thu dao vào lại

How can we help?