[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục két tiền
  4. Két tiền không bung

Két tiền không bung

* Nguyên nhân thứ 1: chưa cắm dây két

* Nguyên nhân thứ 2: cắm nhầm ổ cắm mạng Lan

  • Nguyên nhân: do cắm nhầm dây két tiền vào cổng kết nối mạng Lan
  • Khắc phục: cắm lại dây két tiền vào cổng két tiền
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?