[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục máy in tem nhãn
  4. Khắc phục lỗi in tem lệch, căn lại giấy, hướng dẫn lắp giấy in tem chuẩn (chỉ hỗ trợ dòng ITP)

Khắc phục lỗi in tem lệch, căn lại giấy, hướng dẫn lắp giấy in tem chuẩn (chỉ hỗ trợ dòng ITP)

  • Tình trạng nhận biết lỗi: Máy in tem nháy đèn eross, in tem lệch, máy kêu nhưng không đẩy ra tem

* Nguyên nhân:

Máy vẫn chạy nhưng không đẩy ra tem -> Do khách hàng lắp giấy quá chặt, phần thanh chặn giấy không cuộn ra được

Máy in tem nháy đèn eross -> lỗi phần cứng, cần căn lại tem

* Khắc phục :

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?