[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phụ đầu độc Barcode
  4. Không bắn được Barcode bằng USB không dây

Không bắn được Barcode bằng USB không dây

  • Nguyên nhân: do chưa kích hoạt chức năng USB-HID
  • Khắc phục: lấy barcode bắn vào mã vạch USB-HID trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?