[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục POS Bank
  4. POS Bank bị xoay màn hình

POS Bank bị xoay màn hình

  • Tình trạng nhận biết lỗi :

  • Nguyên nhân :Do khách hàng sử dụng app MP3, youtube xung đột với hệ điều hành trên POS bank

  • Khắc phục : sử dụng app cài sẵn trên pos bank (rotation control) – > khóa chức năng xoay màn

Kích hoạt thêm tính năng khóa xoay màn trên thanh công cụ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?