[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục máy in tem nhãn
  4. Máy in tem nhãn in bị lệch

Máy in tem nhãn in bị lệch

  • Nguyên nhân: do cuộn giấy in tem bị để ngược
  • Khắc phục: sửa lại cuộn giấy in tem
  • Xem Clip cách khắc phục:

https://huongdan.ipos.vn/docs/htkt-khac-phuc-loi-may-in-va-ket-tien/huong-dan-khac-phuc-loi-tem-nhan-bi-lech/

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?