[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục POS B08
  4. Máy cầm tay B06 in ra ký tự đặc biệt

Máy cầm tay B06 in ra ký tự đặc biệt

– Tình trạng nhận biết lỗi: In hóa đơn, order trên máy cầm tay ra ký tự đặc biệt

– Nguyên nhân: Do đang chọn sai type dòng máy tương ứng

– Nguyên nhân: CMS Fabi -> tạo lại mã thiết bị khác với type chuẩn

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?