[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục máy in iTP8
  4. In hóa đơn, order ký tự đặc biệt

In hóa đơn, order ký tự đặc biệt

  • Tình trạng nhận biết lỗi: Hóa đơn, order in ra ký tự đặc biệt

  • Nguyên nhân 1: Do đầu USB kết nối giữa máy in với IAP chập chờn
  • Cách xử lý 1: Cố định lại đầu dây kết nối giữa 2 thiết bị

  • Nguyên nhân 2: Do đang nhận sai cổng trong config máy in
  • Cách xử lý 2: Scan lại thiết bị máy in

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?