[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục POS B06
  4. POS B06 hiển thị lỗi Printer Paper – Printer paper is not ready

POS B06 hiển thị lỗi Printer Paper – Printer paper is not ready

– Nguyên nhân: Do thiết bị không load được thiết bị phần cứng máy in ( hết giấy, lắp sai giấy, lỏng đầu máy in)

– Khắc phục:

  • Kiểm tra lại giấy trên máy in
  • Reset lại thiết bị B06
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?