[HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng

  1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần cứng
  3. Hướng dẫn khắc phục máy in tem nhãn
  4. Máy in tem nhãn báo lỗi đèn đỏ giấy tràn ra liên tục

Máy in tem nhãn báo lỗi đèn đỏ giấy tràn ra liên tục

* Nguyên nhân: báo lỗi đèn đó và giấy tràn ra liên tục

* Khắc phục:

  • Bước 1: Tháo cục nguồn (Adapter) sau đó xả điện trong 10 – 15 phút
  • Bước 2: Sau khi xả điện xong các bạn lắp lại máy in bỏ giấy in và dùng thao tác “Feed” để kiểm tra

* Xem Clip cách khắc phục:

https://huongdan.ipos.vn/docs/htkt-khac-phuc-loi-may-in-va-ket-tien/huong-dan-khac-phuc-loi-tem-nhan-in-bao-den-do-giay-tran-ra-lien-tuc/

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?