1. Home
 2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 3. Tính năng quản lý quỹ
 4. Vay nợ

Vay nợ

 • Bên cạnh các khoản thu chi phục vụ quá trình hoạt động kinh doanh, một số chủ nhà hàng/cafe sẽ có các khoản giao dịch phát sinh liên quan đến tài chính như vay thêm vốn để đầu tư phát triển cửa hàng, đầu tư cho cơ sở kinh doanh khác, …
 • Trong Kế toán VO phiên bản mới, giao dịch và theo dõi vay nợ là tính năng mới được bổ sung để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Giải pháp này hỗ trợ chủ nhà hàng/cafe theo dõi tình hình vay thế nào, trả nợ đến đâu và tạo lịch sử ghi chép thống kê lại tất cả các khoản vay nợ đang và đã thực hiện. Hơn nữa, ứng dụng sẽ tự động thông báo nhắc nhở khi đến ngày hạn vay nợ nếu có đặt lịch từ trước.

1.Tạo vay nợ

 • Bước 1: Tại giao diện chính, ta chọn Cho Vay hoặc Còn nợ tương ứng

 • Bước 2: Nhấn vào biểu tượng tạo mới.

 • Bước 3: Điền số tiền cần vay nợ

 • Bước 4: Chọn nghiệp vụ vay nợ

 • Bước 5: Chọn Người Vay hoặc Người trả nợ tương ứng với nghiệp vụ Vay nợ

 • Bước 6: Chọn Ngày vay nợ.

 • Bước 7: Chọn ngày thu nợ hoặc trả nợ tương ứng nghiệp vụ Vay nợ.

 • Bước 8: Nhấn “Lưu” để hoàn tất,

2. Sửa vay nợ

 • Bước 1: Chọn phiếu vay nợ cần chỉnh sửa.

 • Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin.

 • Bước 3: Nhấn “Lưu” để hoàn tất việc chỉnh sửa.

3. Xóa vay nợ

 • Bước 1: Chọn phiếu vay nợ cần xóa.

 • Bước 2: Chọn vào tính năng xóa.

 • Bước 3: Xác nhận xóa phiếu vay nợ.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?