1. Home
 2. Docs
 3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 4. Đăng nhập
 5. Truy cập vào kế toán VO

Truy cập vào kế toán VO

 • Tại giao diện chính của ứng dụng, ta chọn vào tab Kế Toán VO để vào tiện ích.

 

 • Sau khi vào tab “Kế toán VO”, ứng dụng sẽ hiển thị những tính năng chính bao gồm:
  • Quản lý lỗ lãi.
  • Quản lý quỹ.
  • Mua hàng và công nợ.
  • Mời người khác theo dõi.
  • Xem lại giới thiệu.

 

How can we help?