1. Home
 2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 3. Tính năng quản lý lãi lỗ
 4. Chi phí nguyên vật liệu

Chi phí nguyên vật liệu

 1. Định nghĩa

 • Đây là phần chi phí giá thành của nguyên vật liệu được tính toán từ công thức chế biến mà bạn khai báo trên từng món bán ra.
 • Ngoài ra đây còn là chi phí nguyên vật liệu từ các lần kiểm kê có hao hụt và từ xuất hủy của hệ thống kho Inventory.
 • Chi phí nguyên vật liệu gồm tổng giá thành nhân với số lượng bán ra và chi phí nguyên vật liệu được khai báo trong quá trình bán hàng.

2. Các loại cách tính chi phí

 • Chúng ta sẽ có 3 cách để tính giá thành: Giá thành nhập tay, Giá thành iPOS Inventory, Tổng chi phí nguyên vật liệu trong tháng.
 • Cách cấu hình:
  • Bước 1: Tại giao diện của phần “Chi phí nguyên vật liệu”. Chúng ta chọn vào dấu hiệu 3 chấm ở góc phải.
  • Bước 2: Chọn kiểu tính giá thành phù hợp với nhu cầu.

3. Giá thành nhập tay

 • Đây là dạng giá thành mà chúng ta phải khai báo giá thành của từng sản phẩm bán ra.
 • Tổng chi phí = số lượng thành phẩm/nguyên vật liệu X với giá thành nhập tay.

 • Tại giao diện, ta nhập giá thành vào thành phẩm/nguyên vật liệu tương ứng sau đó bấm “Cập nhật” để cập nhật lại tổng chi phí và hệ thống sẽ tự động toán chi phí, lỗ lãi.

4. Giá thành Inventory

 • Giá thành món ăn của bạn sẽ được tính toán từ hệ thống iPOS Inventory theo phương pháp bình quân và được cập nhật tự động.
 • Yêu cầu bạn phải sử dụng hệ thống iPOS Inventory.

 • Lưu ý: Bạn cần phải khai báo tồn đầu, nhập mua hàng sản phẩm, khai báo công thức chế biến cho món ăn để hệ thống tính toán được giá thành tương ứng.

 • Ngoài ra hệ thống còn tính toán tổng chi phí nguyên vật liệu từ các lần kiểm kê có hao hụt và từ xuất hủy. (Các lần kiểm kê và xuất hủy đều xuất phát từ hệ thống iPOS Inventory).

5. Tổng chi phí nguyên vật liệu

 • Chi phí được lấy từ tổng danh sách mua hàng trong tháng của bạn làm chi phí nguyên vật liệu.
 • Danh sách phiếu mua hàng được tạo từ danh mục Mua hàng tới nhà cung cấp ở phần những phần sau.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?