1. Home
 2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 3. Tính năng quản lý quỹ
 4. Giao dịch thu chi

Giao dịch thu chi

1.Biểu đồ tình hình thu chi

 • Giúp cho chủ nhà hàng/café nắm bắt được tình hình thu chi cụ thể.
 • So sánh giữa thu và chi để có những quyết định chuẩn xác hơn trong việc thu chi.
 • Cho phép xem tình hình thu chi của tháng hiện tại hoặc tháng quá khứ.

2. Tạo phiếu thu chi

 • Các bước tạo phiếu thu, chi
  • Bước 1: Tại giao diện chính, ta chọn vào biểu tượng tạo mới.
  • Bước 2: Điền thông tin số tiền.

 • Bước 3: Chọn nghiệp vụ thu/chi tương ứng với nhu cầu.

 • Bước 4: Chọn cửa hàng cần tạo phiếu thu, chi

 • Bước 5: Chọn ngày giao dịch sau đó nhấn “Lưu” để hoàn tất.

3. Lịch sử thu chi

 • Thể hiện toàn bộ lịch sử giao dịch thu chi trong khoản thời gian được chọn.

 • Chúng ta có thể lọc khoảng thời gian muốn xem.

 • Hoặc chọn nghiệp vụ chi tiết để xem.

 • Ngoài ra, ta có thể lọc theo từng nghiệp vụ thu chi.

4. Biểu đồ chi 13 tháng

 • Biểu đồ sẽ thống kê tình hình chi trong 12 gần nhất và tháng hiện tại giúp cho chủ nhà hàng/café có cái nhìn tổng quan sự thay đổi về tình hình chi.
 • Giúp cho chủ nhà hàng/café đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?