1. Home
 2. Docs
 3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 4. Tính năng quản lý quỹ
 5. Giao dịch thu chi

Giao dịch thu chi

1.Biểu đồ tình hình thu chi

 • Giúp cho chủ nhà hàng/café nắm bắt được tình hình thu chi cụ thể.
 • So sánh giữa thu và chi để có những quyết định chuẩn xác hơn trong việc thu chi.
 • Cho phép xem tình hình thu chi của tháng hiện tại hoặc tháng quá khứ.

2. Tạo phiếu thu chi

 • Các bước tạo phiếu thu, chi
  • Bước 1: Tại giao diện chính, ta chọn vào biểu tượng tạo mới.
  • Bước 2: Điền thông tin số tiền.

 • Bước 3: Chọn nghiệp vụ thu/chi tương ứng với nhu cầu.

 • Bước 4: Chọn cửa hàng cần tạo phiếu thu, chi

 • Bước 5: Chọn ngày giao dịch sau đó nhấn “Lưu” để hoàn tất.

3. Lịch sử thu chi

 • Thể hiện toàn bộ lịch sử giao dịch thu chi trong khoản thời gian được chọn.

 • Chúng ta có thể lọc khoảng thời gian muốn xem.

 • Hoặc chọn nghiệp vụ chi tiết để xem.

 • Ngoài ra, ta có thể lọc theo từng nghiệp vụ thu chi.

4. Biểu đồ chi 13 tháng

 • Biểu đồ sẽ thống kê tình hình chi trong 12 gần nhất và tháng hiện tại giúp cho chủ nhà hàng/café có cái nhìn tổng quan sự thay đổi về tình hình chi.
 • Giúp cho chủ nhà hàng/café đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp.

 

How can we help?