1. Home
 2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 3. Tính năng mua hàng và công nợ
 4. Phiếu mua hàng

Phiếu mua hàng

1.Biểu đồ số liệu

 • Biểu đồ thể hiện tổng tiền mua hàng trong khoảng thời gian được chọn.
 • Ngoài ra còn thống kê mặt hàng nhập nhiều nhất từ đó đưa ra cái nhìn tổng quan cho chủ nhà hàng/café.

 • Chúng ta có thể xem danh sách tất cả đơn hàng của từng cửa hàng cụ thể

2. Tạo mới phiếu mua hàng

 • Bước 1: Tại giao diện chính, ta chọn vào biểu tượng tạo mới.

 • Bước 2: Chọn nhà cung cấp. Danh sách nhà cung cấp sẽ được lấy từ danh bạ điện thoại (Yêu cầu cho phép app truy cập vào danh bạ).
 • Bước 3: Chọn cửa hàng cần tạo phiếu mua hàng.
 • Bước 4: Chọn ngày giao dịch (Ngày giao dịch có thể là ngày hiện tại hoặc tương lai.

 • Bước 5: Thêm mặt hàng cần mua.

 • Với trường hợp ta muốn quản lý hàng tồn kho là hàng bán thẳng trên phần mềm. Ta sẽ chọn tab “Thực đơn”. Lúc này những hàng bán thẳng sẽ tự động tạo tồn kho trên hệ thống.

 • Với trường hợp ta sử dụng hệ thống iPOS Inventory, ta có thêm option chọn mặt hàng từ tab “Nguyên vật liệu”.

 • Bước 6: Chỉnh sửa thông tin mặt hàng.

 • Bước 7: Nhấn “Lưu” để hoàn tất phiếu mua hàng.

3. Xóa phiếu mua hàng

 • Bước 1: Tại giao diện chính, ta chọn danh sách đơn hàng.

 • Bước 2: Chọn đơn hàng cần xóa.

 • Bước 3: Nhấn vào biểu tượng xóa ở góc phải

 • Bước 4: Điền lý do xóa phiếu mua hàng sau đó nhấn “Hoàn thành” để xóa phiếu mua hàng.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?