1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  3. Tính năng quản lý quỹ

Tính năng quản lý quỹ

  • Nhiều chủ nhà hàng/cafe không có sự phân biệt rạch ròi giữa các quỹ tiền khi quản lý vận hành kinh doanh. Việc này dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc, chẳng hạn như gặp khó khăn trong việc xác định lợi nhuận thực tế, lẫn lộn số tiền giữa các quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng, kế toán gặp khó khăn khi làm báo cáo, …
  • Điểm nổi bật của Kế toán VO là có khả năng hỗ trợ quản lý mọi loại tiền, bao gồm tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng và thậm chí là tiền điện tử phục vụ cho việc kinh doanh. Chủ nhà hàng/cafe có thể lập nhiều quỹ tiền mặt cho các cửa hàng khác nhau hoặc cho các mục đích sử dụng khác nhau. Ngoài ra, các giao dịch thu chi làm thay đổi số tiền ở từng quỹ có thể được tra cứu dễ dàng để phục vụ cho việc kiểm soát thu chi vào làm báo cáo tài chính cuối tháng.

 

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?