1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  3. Tính năng mua hàng và công nợ
  4. Tính năng tồn kho đơn giản

Tính năng tồn kho đơn giản

  • Đây là tính năng giúp cho chủ nhà hàng/café quản lý được tồn kho ở dạng cơ bản của thành phẩm bán ra thông qua hệ thống POS mà thành phẩm không cần phải cấu hình công thức chế biến. Ví dụ: nước ngọt, bánh, …
  • Khi tạo phiếu mua hàng đến nhà cung cấp, nếu ta chọn mặt hàng trên thực đơn bán hàng, hệ thống sẽ tự tạo tồn và tính tồn kho cho mặt hàng đó.
  • Ví dụ: Ta nhập mua hàng Sting và 7up, thì hệ thống tự tạo tồn kho bên danh mục Xem tồn kho.

  • Để quản lý tồn kho, ta thực hiện như sau: Tại giao diện chính, ta chọn vào tính năng Xem tồn kho

  • Danh sách mặt hàng đang quản lý tồn kho sẽ được liệt kê ra.

  • Để thực hiện được việc kiểm kê lại số lượng thì ta chọn mặt hàng cần kiểm kê và tiến hành điền lại số lượng thực tế sau đó nhấn “Lưu”.

  • Hệ thống sẽ lưu lại lịch sử những lần kiểm kê của bạn.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?