1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  3. Tính năng mua hàng và công nợ

Tính năng mua hàng và công nợ

  • Trong vận hành, chủ nhà hàng/café thường xuyên phải mua hàng bên ngoài và quản lý một cách thủ công trên giấy tờ. Điều đó làm cho việc kiểm soát rất khó khăn, khó tổng hợp cũng như có cái nhìn tổng quan về việc mua hàng bên ngoài.
  • Vấn đề quản lý tồn kho cũng tương đối khó khăn, chủ nhà hàng/café không có một phần mềm đơn giản để quản lý. Hay đơn giản là họ chỉ quản lý mặt hàng bán ra mà không cần quản lý công thức chế biến.
  • Với mỗi lần mua hàng từ nhà cung cấp, chủ nhà hàng/café không quản lý được công nợ còn nợ là bao nhiêu? Nợ những lần mua hàng nào? Nợ những nhà cung cấp nào?
  • Từ những khó khăn đó, kế toán VO đã cho ra đời tính năng ở bản cập nhật mới… Mua hàng và công nợ. Đây là tính năng quản lý thu nhỏ đơn giản. Giúp cho chủ nhà hàng/café tối giản được việc quản lý phiếu mua hàng, tổng hợp phiếu mua hàng hay quản lý tồn kho ở mức cơ bản nhất.

 

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?