1. Home
 2. Docs
 3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
 4. Tính năng mua hàng và công nợ
 5. Công nợ nhà cung cấp

Công nợ nhà cung cấp

 • Đây là tính năng tổng hợp công nợ nhà cung cấp trong những lần làm phiếu mua hàng tới nhà cung cấp. Chủ nhà hàng/café có thể theo dõi công nợ đầy đủ chi tiết từng phiếu.
 • Tại giao diện chính, ta chọn tính năng Tổng công nợ.

 • Để thanh toán công nợ cho nhà cung cấp ta làm như sau:
  • Bước 1: Chọn nhà cung cấp cần thanh toán.

 • Bước 2: Chọn vào tính năng Thanh toán.

 • Bước 3: Nhập số tiền cần thanh toán với nhà cung cấp.
 • Bước 4: Điền thông tin thời gian thanh toán (có thể chọn ngày quá khứ hoặc tương lai).
 • Bước 5: Chọn quỹ tiền để thanh toán cho khoản chi phí này sau đó nhấn Lưu lại.

How can we help?