1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  3. Tính năng mời người khác theo dõi
  4. Cách mời người khác theo dõi

Cách mời người khác theo dõi

  • Bước 1: Tại giao diện chính chọn tính năng Mời người khác theo dõi.
  • Bước 2: Chọn vào “Mời người khác theo dõi”.

  • Bước 3: Copy mã theo dõi và gửi cho người được mời hoặc có thể nhấn vào “Gửi mã”, sau đó chọn người để gửi qua tin nhắn (có thể gửi qua các ứng dụng chat như telegram, zalo, facebook, sms…)

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?