1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO

TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO

KẾ TOÁN VO LÀ GÌ?

Kế toán VO là một tính năng của ứng dụng quản lý từ xa FABi Manager. Giải pháp cho phép chủ nhà hàng/cafe quản lý và phân loại các khoản thu chi, kiểm soát biến động của dòng tiền, tạo lập và theo dõi kế hoạch tài chính trong kinh doanh.

Hiểu một cách đơn giản, Kế toán VO có khả năng thay thế một kế toán viên thông thường, hỗ trợ chủ nhà hàng/cafe giải quyết những nhu cầu kế toán cơ bản nhất:

– Thống kê giao dịch thu chi trong hoạt động kinh doanh.

– Cung cấp dữ liệu về tình hình lãi lỗ.

– Hỗ trợ quản lý các hạng mục chi phí hiệu quả.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?