1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾ TOÁN VO
  3. Tính năng quản lý lãi lỗ

Tính năng quản lý lãi lỗ

  • Đây là tính năng giúp cho các chủ nhà hàng/quán café nắm bắt được tình hình lãi lỗ nhanh chóng và chính xác. Hệ thống sẽ tự động thực hiện tính toán và thống kê lợi nhuận của cửa hàng dựa trên số liệu doanh thu và chi phí được cung cấp. Chủ nhà hàng/cafe có thể nắm bắt được cửa hàng đang kinh doanh lãi hay lỗ ở bất cứ thời điểm nào trong tháng để làm chủ được nguồn tài chính và cân bằng nguồn ngân sách, đồng thời có những phương án vận hành kinh doanh hiệu quả hơn trong tháng đó.
  • Chủ nhà hàng/cafe có thể phân bổ chi phí vào các hạng mục khác nhau như chi phí nguyên vật liệu, chi phí trong tháng (tiền lương, tiền điện, tiền nước…) và chi phí phân bổ hàng tháng (tiền thuê nhà, tiền thiết bị…). Ngoài ra, hệ thống sẽ tự động khóa sổ theo chu kỳ 2 tháng (hoặc người dùng có thể chủ động khoá sổ theo từng tháng) để hỗ trợ người dùng hạch toán chi phí rõ ràng cho từng giai đoạn. Chủ nhà hàng/cafe sẽ luôn nắm bắt được tình hình chi tiêu, dễ dàng kiểm soát các giao dịch hàng ngày để có những điều chỉnh kịp thời, tránh việc “lạm chi” và giữ cho các khoản chi luôn trong kế hoạch đã đặt ra.
  • Cung cấp những biểu đồ trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhớ giúp chủ nhà hàng/cafe có một cái nhìn rõ ràng về tình hình hoạt động kinh doanh mà không cần có kiến thức và chuyên môn sâu về nghiệp vụ kế toán. Trong đó, biểu đồ lãi lỗ 13 tháng thể hiện “sức khỏe tài chính” của cửa hàng để chủ nhà hàng/cafe điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh phù hợp hơn.
  • Biểu đồ chi 13 tháng lại hỗ trợ chủ nhà hàng/cafe trong việc kiểm soát chi tiêu để sử dụng nguồn vốn trong các quỹ tiền hiệu quả.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?