1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
  4. Không nhập được E-voucher

Không nhập được E-voucher

* Nguyên nhân thứ 1: máy POS mất kết nối mạng

  • Nguyên nhân: Máy POS bán hàng mất mạng internet
  • Khắc phục: Nhờ khách hàng kiểm tra lại mạng internet

* Nguyên nhân thứ 2: sai điều kiện E-Voucher

  • Nguyên nhân: Khi nhập E-voucher báo sai điều kiện
  • Khắc phục: Nhờ khách hàng xem lại điều kiện áp dụng của chương trình
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?