1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. BÁN HÀNG
  4. Không in được tạm tính khi đang thao tác gọi món

Không in được tạm tính khi đang thao tác gọi món

  • Nguyên nhân: Khách hàng đang đang thao tác chỉnh sửa món tại bàn ( order thêm, xóa món )
  • Khắc phục: Khách hàng phải gửi phiếu order trước rồi vào lại bàn đò để in tạm tính
Was this article helpful to you? Yes No 1

How can we help?