1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. BÁN HÀNG
  4. Cài đặt ứng dụng bằng file APK như: Now, Grab,…. báo lỗi

Cài đặt ứng dụng bằng file APK như: Now, Grab,…. báo lỗi

* Tình trạng nhận biết lỗi: Tải ứng dụng từ cửa hàng CHplay trên thiết bị báo lỗi không tương thích hoặc không tìm thấy ứng dụng

* Nguyên nhân: Do version rom trên thiết bị không tương thích, đối với những trường hợp này vui lòng tải và cài đặt bằng file APK

– Khắc phục:

    • Bước 1: Sử dụng trình duyệt web có sẵn trên thiết bị IAP -> truy cập trang web google.com -> tìm kiếm theo key work tương ứng     VD: Nowmerchanrt apk -> tải về và cài đặt

    • Bước 2: 1 số máy không hỗ trợ trình duyệt web -> sử dụng laptop cá nhân -> truy cập trang web google.com -> tìm kiếm theo key work tương ứng VD: Nowmerchanrt apk -> tải về và chuyển sang IAP và cài đặt (chuyển qua teamview hoặc sử dụng dây usb chuyển file)

    • Bước 3: Click chọn file vừa chuyển qua để cài đặt

Lưu ý: cài đặt bằng file APK ứng dụng sẽ không tự động cập nhật khi có version mới update trên chplay, với trường hợp khách muốn update phải thao tác tải và cài đặt lại bằng file APK mới

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?