1. Home
 2. Docs
 3. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
 4. BÁN HÀNG
 5. Mất kết nối, chạm để tải lại

Mất kết nối, chạm để tải lại

 • Tình trạng nhận biết lỗi:

* Nguyên nhân thứ 1:

– Nguyên nhân: Khởi tạo Fabi Pos mặc định loại máy sẽ để NONE, nếu kết nối thêm PDA hoặc máy trạm -> cần chọn Fabi Pos lại thành máy chủ
– Khắc phục: CMS Fabi -> Thiết Bị -> Chọn loại thiết bị là Pos -> Chọn lại type Máy chủ

* Nguyên nhân thứ 2:

– Nguyên nhân: Thiết bị PDA với máy chủ đang không cùng cùng 1 dải mạng
– Khắc phục:
  • Bước 1: Kiểm tra địa chỉ IP trên thiết bị máy chủ + PDA (cách kiểm tra tương tự nhau)
  • Bước 2: Với trường hợp dải mạng trên PDA khác dải mạng với máy chủ -> Khách hàng sẽ phải chủ động config lại router sao cho hệ thống mạng cùng 1 dải
  • Bước 3: Sau khi PDA và máy chủ cùng 1 dải mạng, cách kiểm tra tín hiệu thông như sau:
+ Tải ứng dụng Ping trên CHplay
+ Nhập địa chỉ IP cần kiểm tra -> check kết quả
+ Trả về tín hiệu -> OK
+ Reqquets time out -> không có kết nối tín hiệu -> kiểm tra lại hệ thống mạng

How can we help?