1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. BÁN HÀNG
  4. Kết nối máy in USB – In hóa đơn , order báo không tìm thấy thiết bị

Kết nối máy in USB – In hóa đơn , order báo không tìm thấy thiết bị

– Tình trạng nhận biết lỗi:

– Nguyên nhân:

  • Kiểm tra lại nguồn điện thiết bị máy in, đảm bảo đang hoạt động ổn định
  • Kiểm tra lại đầu kết nối dây USB, đảm bảo 2 đầu dây được kết nối

– Khắc phục:

  • Cắm lại các đầu dây, đảm bảo liên kết giữa các thiết bị
  • Thao tác lại thử trên phần mềm, nếu vẫn không được -> vào mục config máy in tìm kiếm và kết nối lại máy in

– Bước 1: Thoát ứng dụng ra ngoài

– Bước 2: Cố định chân tiếp xúc giữa dây USB máy in với Fabi
– Bước 3: Đăng nhập lại phần mềm vào mục config máy in -> Scan lại thiết bị máy in
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?