1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. BÁN HÀNG
  4. Fabi has stopped – Mở ứng dụng báo lỗi

Fabi has stopped – Mở ứng dụng báo lỗi

– Tình trạng nhận biết lỗi:

– Nguyên nhân: Do ứng dụng Fabi bị xung đột với hệ điều hành, tràn bộ nhớ dữ liệu

– Khắc phục: Xóa bọ nhớ cache, hoặc gỡ ứng dụng ra cài đặt lại

– Lưu ý thao tác này sẽ có rủi ro liên quan đến việc thiếu dữ liệu nếu dữ liệu trước đó chưa được đồng bộ hết lên server
– Những bàn đang treo có khách trên phần mềm, sẽ bị clear khi cài lại -> khách sẽ chủ động order lại
– Vào cài đặt setting trên thiết bị -> tìm ứng dụng Fabi -> xóa dữ liệu -> mở lại ứng dụng FABI
– Nếu clear cache vẫn không được -> gỡ app ra cài đặt lại
  • Bước 1: Vào “Cài đặt”

  • Bước 2: Chọn ứng dụng Fabi

  • Bước 3: Chọn Fabi -> bộ nhớ -> Xóa dữ liệu

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?