1. Home
  2. [HTKT] Khắc phục lỗi phần mềm
  3. BÁN HÀNG
  4. Không in được phiếu order

Không in được phiếu order

* Nguyên nhân thứ 1: chưa add món vào nhóm

  • Nguyên nhân: Món chưa được add vào nhóm
  • Khắc phục: Chọn lại nhóm cho món ăn

* Nguyên nhân thứ 2: chưa add nhóm vào máy in

  • Nguyên nhân: Nhóm món chưa được add vào hệ thống máy in
  • Khắc phục: Add lại nhóm vào danh mục in bar bếpư\

* Nguyên nhân thứ 3: máy POS mất kết nối mạng

  • Nguyên nhân 3: Máy POS bán hàng mất mạng kết nối mạng local hoặc không nhận được IP cấp phát từ router wifi
  • Khắc phục 3: Nhờ khách hàng kiểm tra lại mạng nội bộ
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?