Tag: phần mềm kế toán

Kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh

Mô tả nghiệp vụ Kết chuyển cuối kỳ được thực hiện vào thời điểm cuối tháng để xác định kết quả kinh doanh của từng tháng. Cuối mỗi tháng, kế toán thực hiện kết chuyển cuối kỳ Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Thao tác thực hiện: “Phân hệ & nghiệp vụ → Tổng …

Kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh Read More »

Kiểm kê kho

Mô tả nghiệp vụ Cuối kỳ, các bộ phận thực hiện kiểm kê hàng hóa. Sau khi thực hiện kiểm kê, kế toán cần tính toán ra số lượng và giá trị chênh lệch hàng trong kỳ sử dụng. Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Để thực hiện nhập số lượng kiểm kê hàng …

Kiểm kê kho Read More »

Kế toán công cụ dụng cụ

Mô tả nghiệp vụ Việc quản lý CCDC trên phần mềm được chia thành các phần sau: – Hạch toán ghi tăng CCDC, chi phí trả trước – Ghi tăng thẻ CCDC, chi phí trả trước – Phân bổ CCDC Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Để quản lý công cụ dụng cụ, thực …

Kế toán công cụ dụng cụ Read More »

Xuất điều chuyển nội bộ

Mô tả nghiệp vụ Xuất điều chuyển nội bộ được hiểu là việc ghi nhận điều chuyển hàng giữa các đơn vị trong cùng một chuỗi, điều chuyển theo giá vốn của hàng hóa. Khi điểm xuất làm phiếu xuất điều chuyển nội bộ, điểm nhận sẽ tự động sinh phiếu nhập điều chuyển nội …

Xuất điều chuyển nội bộ Read More »

Bán hàng nội bộ

Mô tả nghiệp vụ Bán hàng nội bộ được hiểu là việc ghi nhận điều chuyển hàng giữa các đơn vị trong cùng một chuỗi, có ghi nhận doanh thu cho đơn vị xuất hàng. Khi điểm xuất làm phiếu bán nội bộ, điểm nhận sẽ tự động sinh phiếu nhập tương ứng tại màn …

Bán hàng nội bộ Read More »