hướng dẫn

Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản: Tài khoản Admin có quyền xem hoặc chỉnh sửa thông tin của các tài khoản nhân viên. Các thông tin chỉnh sửa được : Mật khẩu Trạng thái tài khoản Danh sách thương hiệu được xử lý Danh sách cửa hàng thuộc thương hiệu được xử lý

Quản lý tài khoản Read More »

Tạo tài khoản mới

Bước 1: Chọn Thêm tài khoản tại thanh công cụ: Bước 2: Điền các thông tin tài khoản: – Email và Mật Khẩu – Trạng thái tài khoản: Active/Deactive (Hoạt động/Không hoạt động) – Thương hiệu: Khi bạn chọn thương hiệu cho phép nhận đơn sẽ hiển thị ra danh sách cửa hàng thuộc thương

Tạo tài khoản mới Read More »

Cấu hình thương hiệu

Cho phép cấu hình hệ thống theo từng thương hiệu (Chỉ có tài khoản Admin có quyền truy cập) Bước 1: Chọn thương hiệu: Bước 2: Lựa chọn các thông số muốn cấu hình: 1. Cấu trúc menu nhà hàng: Cho phép lựa chọn cách hiển thị thực đơn khi Tổng đài viên tạo đơn

Cấu hình thương hiệu Read More »

Bảng kê hóa đơn

Bảng kê hóa đơn Là danh sách các hóa đơn có thành viên tích điểm hoặc hóa đơn có áp dụng voucher. Người quản trị có thể lọc danh sách hóa đơn theo khoảng thời gian và xuất ra file excel. File xuất ra hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của từng hóa

Bảng kê hóa đơn Read More »

Bức tranh khách hàng

Bức tranh khách hàng Là các chỉ số thống kê vẽ lên chân dung toàn cảnh của khách hàng mục tiêu: Tổng số khách hàng và biểu đồ thống kê số lượng khách trong hôm nay, tuần này, tháng này: là tổng số lượng khách hàng đã thu thập thông tin, và tăng trưởng số

Bức tranh khách hàng Read More »

Doanh thu thành viên

Doanh thu thành viên Là các chỉ số thống kê trên các hóa đơn có thông tin thành viên trong một khoảng thời gian, bao gồm: Doanh thu: phản ánh kết quả tổng quan của chương trình thành viên, được tích bằng tổng doanh thu trước giảm giá của các hóa đơn có thành viên

Doanh thu thành viên Read More »