hướng dẫn

Mua hàng có sơ chế

Mô tả nghiệp vụ Trường hợp các nguyên liệu về nhập kho chưa qua các bước sơ chế thô như các loại rau chưa nhặt bỏ phần già, úa, thịt chưa loại bỏ bì, gân…, nhưng khi làm định lượng cho các mặt hàng chế biến, lại tính toán đến lượng nguyên liệu đã qua …

Mua hàng có sơ chế Read More »

Mua hàng qua kho

Mô tả nghiệp vụ Khi mua hàng về nhập kho, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau: – Ghi nhận hàng hóa về nhập kho – Ghi nhận công nợ với nhà cung cấp – Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu vào nếu mua hàng về nhập kho có hóa đơn Video …

Mua hàng qua kho Read More »

Tồn kho vật tư hàng hóa

Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Để thêm mới số dư tồn kho đầu kỳ, thực hiện trên phần mềm kế toán như sau: “Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Tồn kho đầu năm”: xuất hiện giao diện thêm mới tồn kho đầu năm như hình: Quý khách thao tác như sau: – …

Tồn kho vật tư hàng hóa Read More »

Số dư tài khoản

Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Để thêm mới số dư tài khoản (tiền mặt, tiền gửi, công nợ …), thực hiện trên phần mềm kế toán như sau: “Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Số dư tài khoản”, xuất hiện giao diện như hình: Quý khách thao tác như sau: – …

Số dư tài khoản Read More »