callcenter

Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản: Bạn có thể xem thông tin tài khoản của mình và có quyền đổi mật khẩu tại đây:  

Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản: Tài khoản Admin có quyền xem hoặc chỉnh sửa thông tin của các tài khoản nhân viên. Các thông tin chỉnh sửa được : Mật khẩu Trạng thái tài khoản Danh sách thương hiệu được xử lý Danh sách cửa hàng thuộc thương hiệu được xử lý

Tạo tài khoản mới

Bước 1: Chọn Thêm tài khoản tại thanh công cụ: Bước 2: Điền các thông tin tài khoản: – Email và Mật Khẩu – Trạng thái tài khoản: Active/Deactive (Hoạt động/Không hoạt động) – Thương hiệu: Khi bạn chọn thương hiệu cho phép nhận đơn sẽ hiển thị ra danh sách cửa hàng thuộc thương …

Tạo tài khoản mới Read More »

Tài khoản

Tài khoản Admin có quyền tạo tài khoản Nhân Viên và quản lý danh sách các tài khoản con.

Cấu hình thương hiệu

Cho phép cấu hình hệ thống theo từng thương hiệu (Chỉ có tài khoản Admin có quyền truy cập) Bước 1: Chọn thương hiệu: Bước 2: Lựa chọn các thông số muốn cấu hình: 1. Cấu trúc menu nhà hàng: Cho phép lựa chọn cách hiển thị thực đơn khi Tổng đài viên tạo đơn …

Cấu hình thương hiệu Read More »