callcenter

Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản: Tài khoản Admin có quyền xem hoặc chỉnh sửa thông tin của các tài khoản nhân viên. Các thông tin chỉnh sửa được : Mật khẩu Trạng thái tài khoản Danh sách thương hiệu được xử lý Danh sách cửa hàng thuộc thương hiệu được xử lý

Quản lý tài khoản Read More »

Tạo tài khoản mới

Bước 1: Chọn Thêm tài khoản tại thanh công cụ: Bước 2: Điền các thông tin tài khoản: – Email và Mật Khẩu – Trạng thái tài khoản: Active/Deactive (Hoạt động/Không hoạt động) – Thương hiệu: Khi bạn chọn thương hiệu cho phép nhận đơn sẽ hiển thị ra danh sách cửa hàng thuộc thương

Tạo tài khoản mới Read More »

Cấu hình thương hiệu

Cho phép cấu hình hệ thống theo từng thương hiệu (Chỉ có tài khoản Admin có quyền truy cập) Bước 1: Chọn thương hiệu: Bước 2: Lựa chọn các thông số muốn cấu hình: 1. Cấu trúc menu nhà hàng: Cho phép lựa chọn cách hiển thị thực đơn khi Tổng đài viên tạo đơn

Cấu hình thương hiệu Read More »