1. Home
 2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH iPOS WEB ORDER (FABi)
 3. Cấu hình hệ thống tính năng Web Order – Giải pháp Covid
 4. Cấu hình menu thực đơn

Cấu hình menu thực đơn

1. Tổ chức hiển thị món trên trang Web Order
 • Danh mục – Nhà hàng và thực đơn – Nhà hàng

 • Chọn nhà hàng cần setup

 • Chọn món cần setup

 • Thêm hình ảnh món ăn (Kích thước 800×533 tỉ lệ 3:2, dung lượng <150kb)
 • Tick chọn Bán Bán Giao Hàng (các món không bán WEB ORDER thì bỏ tick ô này)
 • Và chọn Cập Nhật sau khi hoàn thành
 • Làm lại thao tác với các món tương tự

***Tham khảo cách Biên tập nội dung hiển thị món ăn: https://huongdan.ipos.vn/docs/huong-dan-su-dung-ipos-crm/cai-dat-nha-hang-mon-an/mon/

 

2. Thay đổi giá trên trang Web Order

 • Giá bán mặc định trên trang Web Order mặc định khi được đồng bộ là giá bán Nguồn mang về được tổ chức trên hệ thống POS Fabi.
 • Trong trường hợp không tổ chức giá bán theo nguồn mang về thì hệ thống sẽ lấy giá bán danh mục.
 • Trường hợp muốn thay đổi giá bán trên gian hàng Grab khách hàng cần truy cập hệ thống CMS Fabi:
 • Tab Thực đơn => Chọn món ăn tương ứng=> Khai báo thêm giá bán cho nguồn Mang Về.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?