1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH iPOS WEB ORDER (FABi)
  3. Cấu hình hạ tầng CMS FABi

Cấu hình hạ tầng CMS FABi

– Để tiếp nhận đơn hàng từ trang Web Order trên hệ thống Fabi POS khách hàng cần khai báo chính xác thiết bị tiếp nhận và xử lý đơn hàng trên từng điểm bán hàng.
– Truy cập CMS Fabi và tiến hành các bước như sau:

  • Chọn Tab Nhà hàng => Chọn cửa hàng tương ứng
  • Thiết bị => Chọn thiết bị tương ứng nhận đơn hàng.

* Lưu ý: Trong trường hợp cửa hàng có nhiều thiết bị cần chọn chính xác thiết bị tương ứng.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?