1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH iPOS WEB ORDER (FABi)
  3. Thao tác vận hành tại cửa hàng
  4. Đối với đơn Pickup (tự đến lấy tại nhà hàng)

Đối với đơn Pickup (tự đến lấy tại nhà hàng)

  • Bước 1: chọn tab Đơn Hàng để xử lý đơn online Pickup

  • Bước 2: liên hệ khách hàng theo thông tin trên đơn để xác nhận thông tin. Có 3 tình huống sau: Hủy đơn, Sửa Đơn, Xác nhận đúng thông tin đơn

– Tình huống 1: Khách hàng yêu cầu HỦY
Nhân viên sẽ chọn Hủy và Nhập lý do hủy, sau đó chọn Xác Nhận
– Tình huống 2: Khách hàng yêu cầu Sửa và In hóa đơn, chế biến ngay
Nhân viên sẽ chọn icon Sửa để thêm bớt món theo ý khách hàng và Thanh Toán Hóa Đơn
– Tình huống 3: Khách hàng Xác Nhận đúng thông tin order online
Nhân viên chọn Xác Nhận và Chọn thời gian nhắc nhở chế biến
– Nhân viên chọn sang tab Nhận tại cửa hàng để Tạo Hóa Đơn và Làm Đồ nếu khách thay đổi yêu cầu cần lấy hàng ngay.
– Còn nếu không có sự thay đổi thì phần mềm sẽ tự động cảnh báo Giờ Làm Đồ theo lựa chọn thời gian nhắc nhở bên trên
  • Bước 3: Sau khi in hóa đơn, thông tin món ăn sẽ được chuyển đến bộ phận chế biến làm món. Khi khách hàng đến lấy đồ, nhân viên sẽ chọn icon 3 chấm góc trên bên phải màn hình để chuyển trạng thái “ Đang trả đồ” cập nhật thông tin đến khách hàng

  • Bước 4: nhân viên sẽ icon 3 chấm góc trên bên phải màn hình để chuyển trạng thái “Đã hoàn thành” khi nhân viên đã giao đồ ăn cho khách hàng

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?