1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH iPOS WEB ORDER (FABi)
  3. Cấu hình hệ thống tính năng Web Order – Giải pháp Covid
  4. Khai báo khởi tạo Web Order – Giải pháp Covid

Khai báo khởi tạo Web Order – Giải pháp Covid

  • Bước 1: Truy cập CMS FABI qua đường dẫn https://fabi.ipos.vn/
  • Bước 2: Chọn Tab Ứng dụng  -> Chọn Tab iPOS Apps -> Chọn iPOS CRM

  • Bước 3 : Chuyển sang trang web quản lý CRM vừa mở -> Chọn tính năng “Giải pháp covid”
  • Bước 4: Merchant cần khai báo các thông tin
– Chọn nhà hàng:
+ Nếu chọn Tất cả: trang order online sẽ hiển thị tất cả các cửa hàng của thương hiệu
+ Nếu chọn từng cửa hàng (1 hoặc nhiều): trang order sẽ hiển thị danh sách từng cửa hàng đó
– Lựa chọn giao diện bố cục menu phù hợp
– Cài đặt cấu hình phí vận chuyển
+ Miễn phí: nhà hàng không thu phí
+ Tính theo Ahamove: nhà hàng thu phí dựa theo kết quả biểu phí của Ahamove
+ Thỏa thuận: nhà hàng sẽ liên hệ lại khách hàng để thỏa thuận phí ship sau
– Tải Qrcode để in lên hóa đơn hoặc coppy link order online để sao chép lên các kênh truyền thông của nhà hàng
– Sau đã setup xong, chọn Lưu Cấu Hình
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?