1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH iPOS WEB ORDER (FABi)
  3. Sơ đồ luồng và lưu ý

Sơ đồ luồng và lưu ý

  • Luồng Giao Hàng Deli

– Bước 1: Khách hàng quét Qrcode để show trang Order Online
– Bước 2: Khách hàng chọn món và hình thức Giao Hàng, thông tin chuyển sang Nhà Hàng tiếp nhận
– Bước 3: Nếu đơn hàng OK, nhà hàng tiến hành thanh toán và chế biến món
– Bước 4: Nếu đơn hàng bị hủy, khách hàng làm lại bước 2 để chọn lại món
– Bước 5: Đơn hàng chế biến xong, nhà hàng chuyển sang bộ phận giao vận

– Bước 6: Khách hàng nhận món và cập nhật trạng thái đơn hàng trên trang Order online

  • Luồng Tự Đến Lấy Pickup

– Bước 1: Khách hàng quét Qrcode để show trang Order Online
– Bước 2: Khách hàng chọn món và hình thức Tự Đến Lấy, thông tin chuyển sang Nhà Hàng tiếp nhận
– Bước 3: Nếu đơn hàng OK, nhà hàng tiến hành thanh toán và chế biến món
– Bước 4: Nếu đơn hàng bị hủy, khách hàng làm lại bước 2 để chọn lại món
– Bước 5: Đơn hàng chế biến xong, nhà hàng chuyển sang bộ phận Trả hàng
– Bước 6: Khách hàng đến nhà hàng nhận món
– Bước 7: Cập nhật trạng thái đơn hàng trên trang Order online
  • Lưu ý
– Lịch sử đơn hàng trên Trang Order Online hiển thị và lưu theo trình duyệt web
– Thông tin khách hàng sẽ tự động trở thành hội viên của nhà hàng. Khách hàng cần follow OAzalo/Page FaceBook của nhà hàng để nhận thông tin tích điểm và cập nhật ngày sinh nhật
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?