1. Home
 2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH iPOS WEB ORDER (FABi)
 3. Thao tác End User gọi món trên Web Order

Thao tác End User gọi món trên Web Order

 • Bước 1: End-user Sử dụng điện thoại mở Camera/Zalo quét mã QR code trên các phương tiện truyền thông của nhà hàng

 • Bước 2: End-user chọn nhà hàng gần mình để order món ăn

 • Bước 3: End-user kiểm tra giỏ hàng và chọn hình thức Nhận Hàng: Giao Hàng hoặc Tự Đến Lấy

 • Nếu lựa chọn hình thức: Giao Hàng

Nhập thông tin Giao Hàng:
  • Địa chỉ
  • Tên
  • Số điện thoại
Và Chấp Nhận
 • Nếu lựa chọn hình thức: Tự Đến Lấy

Nhập thông tin Tự Đến Lấy:

  • Thời gian lấy hàng
  • Tên
  • Số điện thoại

Và Chấp Nhận

 

 • Bước 4: End-user chọn Đặt Hàng để chốt đơn và theo dõi trạng thái đơn hàng

Lưu ý:

 • Nếu là đơn Deli (Giao Hàng) thì khi khách hàng nhận đơn theo đúng mã đơn của mình và thanh toán phí ship nếu có
 • Nếu là đơn Pickup (Tự Đến Lấy) thì khách hàng đến nhà hàng nhận theo đúng thời gian đã lựa chọn
 • Nếu sau khi đặt đơn mà muốn hủy đơn thì khách hàng chọn Hủy Đơn tại màn hình Trạng thái đơn hàng trước khi Nhà Hàng Chấp Nhận

* Ngoài ra, Web Order còn cung cấp Lịch sử đơn hàng, giúp End User tra cứu lại các đơn hàng mà mình đã từng order

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?