1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng INVENTORY (Mô hình Basic)
  3. Vận hành
  4. Nhập hàng

Nhập hàng

1. Nhập mua hàng

Mô tả: Nhập mua hàng từ nhà cung cấp bên ngoài. Có thể tự động sinh ra kho nhập hàng qua Phiếu mua hàng (PO)

Thao tác: Quản lý tồn kho > Nhập kho > Nhập mua hàng > Tạo mới

Nhập thông tin mặt hàng & Lưu lại

2. Nhập điều chỉnh (Kiểm kê)

Mô tả: Chứng từ sinh ra khi kiểm kê, tăng số lượng hàng tồn về đúng số liệu thực tế

Thao tác: Quản lý tồn kho > Nhập kho > Nhập điều chỉnh

3. Nhập điều chuyển

Mô tả: Nhập hàng điều chuyển từ các cơ sở khác như kho tổng, kho bếp trung tâm hoặc kho cửa hàng khác đến.

Thao tác: Quản lý tồn kho > Nhập kho > Nhập điều chuyển

Khi có đơn điều chuyển từ cơ sở khác sang sẽ có thông báo

Nhấn xác nhận để nhận đơn hàng & nhập hàng vào kho

4. Nhập chế biến

Mô tả: Nhập sản phẩm đã qua chế biến/pha chế (nguyên vật liệu trung gian – bán thành phẩm)

Chứng từ nhập chế biến được sinh ra khi tạo chứng từ Xuất chế biến

Thao tác: Quản lý tồn kho > Nhập kho > Nhập chế biến

5. Nhập Sơ chế

Mô tả: Nhập nguyên liệu đã qua sơ chế từ các phiếu xuất chế biến

Thao tác: Quản lý tồn kho > Nhập kho > Nhập sơ chế

Chứng từ nhập chế biến được sinh ra khi tạo chứng từ Xuất sơ chế

6. Nhập khác

Mô tả: Nhập hàng các trường hợp khác

VD: quà được tặng, nhập tạm bên khác về để cho kịp bán hàng, vv…

Thao tác: Quản lý tồn kho > Nhập kho > Nhập khác

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?