1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng INVENTORY (Mô hình Basic)
  3. Khởi tạo
  4. Khởi tạo kết nối

Khởi tạo kết nối

1. Từ CMS FABi

  • Login bằng tài khoản Owner vào CMS FABi sau đó click vào mục ứng dụng:

  • Trên trang Kho ứng dụng click Bắt đầu để đi tới phần đăng ký sử dụng hoặc click Xem thêm để tới phần tìm hiểu thêm về ứng dụng trước khi đăng ký sử dụng

  • Trước khi bắt đầu cài đặt hệ thống sẽ yêu cầu bạn cấp quyền chia sẻ một số thông tin từ FABi, vui lòng kiểm tra và click Đồng ý để tiếp tục

2. Từ Website Inventory.iPOS.vn

Thao tác:

  • Nhập link truy cập vào hệ thống Inventory: https://inventory.ipos.vn/#/login, sau đó click Đăng ký tài khoản
  • Trên màn đăng ký sử dụng, tiến hành nhập các thông tin cần thiết vào form đăng ký Sau đó click Đăng ký để tiến hành quá trình

Lưu ý:

  • Vui lòng nhập đúng tài khoản email bạn đang sử dụng, sau khi click Đăng ký hệ thống sẽ gửi email đến tài khoản đó để yêu cầu xác thực thông tin
  • Mã Công Ty lấy từ Quản lý tài khoản trên CMS FABi (fabi.ipos.vn) phần Mã Doanh Nghiệp.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?